SE VIDEO AV INTERWRITE MOBI SKRIVEPLATE MED CPS PULSE KLIKKERE

 

TriMax tavla,

der brukeren får velge!


To brukere kan skrive på tavlen samtidig og den
unike programvaren gjør det mulig å splitte
tavlebildet slik at inntil ni  brukere kan arbeide
 samtidig på den samme tavlen.

 

 Innføring i hvordan en interaktiv tavle fungerer

·          Skriv på tavla - lagre tavlebildet som datafil. Erstatter tradisjonell tavle og flippover
·          Projektor kobles til datamaskinen, lyser på tavla og gir den funksjon som dataskjerm.
·          Tavlepennen skriver i alle farger og tykkelser, brukes som svamp og datamus.
·          Et klikk lagrer tavlebildet – et klikk aktiverer ett nytt – et klikk viser forrige.
·          Presenter, naviger, rediger i alle programmer. Kontroller datamaskinen fra tavla.
·          ”Dra og slipp” gir fleksibilitet og brukervennlighet
·          Tavlebilder og andre programmer åpne samtidig.
·          Behagelig lysgjengivelse fra overflaten.
·          Berøringsfri teknologi for god hygiene.
·          Enkel installasjon og grunnleggende bruk.
·          Filmfunksjon registrerer det som gjøres på tavla.

Litt mer om hvordan en Interaktiv tavle fungerer

·         Berøringsfri teknologi. Skriv på den uten å ta på den
·         Skriv digitalt og referatet er ferdig før møtet.
·         Jevn, pen skrift uten å måtte trykke hardt mot tavla.
·         Feil som følge av berøring skjer ikke fordi funksjoner aktiveres av musepennen. 
·          Interaktiv programvare. Tegninger, skrift osv., kan lagres i mange programformater.
·          Håndskrift konverteres til trykket tekst og tall. Fungerer i alle programmer.
·          Tegn for hånd, dra til Galleriet og slipp. Lagres automatisk som bildefil.
·          Funksjoner, filplasseringer og websider kan tilordnes tavlens overflatemeny.
·          Tavleprogrammet tolker frihåndsform. Konverterer til perfekte figurer.
·         Forsinkelse mellom penn og peker er usynlig. Systemet har hurtig respons
·          Spørresystem og oppgavebibliotek fra verdens største leverandør eInstruction.
·          Solid overflate. Sprittusj fjernes med rødsprit. Spesialkjemikalier unødvendig.

Tekstboks:

 
Ta kontakt for en "live" demonstrasjon på internett.

Klikk her for å hente innføring i hvordan en interaktiv tavle fungerer

Last ned brosjyre på Interwrite Dualboard.

 

Interwrite interaktiv tavle

 

Interwrite interaktiv pad(Videolink)
 


(Videolink)

 

 

 

 

 

 

 


Postboks 167, Bråteveien. 200, 2026 Skjetten, Norway
Telefon + 47 64831920, Telefaks: + 47 64831921
mail: post@trimax.no

 


  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Hit Counter