MÅLEMETODENEDIMENSJONSMÅLING


Med dimensjonsmåling får du regnet ut:
Volum, Flate, Veggflate og Lengde i en og samme måling.

Med målestokk 1:100 og en vegghøyde på 2,40 har dimensjonsmålingen av rommet ovenfor gitt resultatene som du ser til venstre.

Tilbake til SpeedyCalc


TriMax Teknisk Elektronikk AS
Postboks 167 - 2026 Skjetten
Tlf: 64 83 19 20 - Fax:64 83 19 21
- post@trimax.no