Hør hva brukerne av SpeedyCalc har å si:

BØHLER AS:

Vi benytter SpeedyCalc til varierte byggeoppdrag. Spesielt er det benyttet til totalprosjekter hvor vi kun har mottatt tegninger på eksisterende og nye forhold, både i forbindelse med ombygging av kontorer og leiegårder med full oppussing og nye loftsleiligheter. Tidsforbruk på prosjektene varierer på mellom 5 og 6 dager i masseberegning på tradisjonell måte, med SpeedyCalc har vi kommet ned i tre dager, inklusive utarbeidelse av beskrivelse på PC som vi har tilknyttet SpeedyCalc.


VEIDEKKE AS / MODERNE BYGG AS::

Tidsbesparelsen ved masseberegning er betydelig ved bruk av dette verktøyet.

I vår bedrift er SpeedyCalc blitt et uunnværlig verktøy som vi på det beste kan anbefale
andre potensielle brukergrupper.


KRUSE SMITH AS:

Siden SpeedyCalc kom i bruk, har arbeidet med masseberegning blitt langt enklere enn tidligere. Vi sparer både tid og ergrelser, da slikt arbeid normalt er lite lystbetont. Beregningene blir langt riktigere, da vi lett kan regne massene to ganger. Vi benytter SpeedyCalc daglig. Vi vil gjerne anbefale andre å investere i SpeedyCalc. Jeg tror du blir fornøyd!


TØMRERMESTER KJELL KNUTSEN:

SpeedyCalc sparer meg for masse tid.


NIELSEN & NIELSEN AS:

Hovedfordelen med SpeedyCalc ligger i at oppmålingene går raskt og nøyaktig. Vi sparer mye
tid og ergrelser i forhold til manuell oppmåling.


INGENIØR KJÆRSTAD AS:

SpeedyCalc har vært en meget lønnsom investering. SpeedyCalc er nøyaktig, enkel å bruke og sparer oss for mye tid.


TriMax Teknisk Elektronikk AS
Postboks 167 - 2026 Skjetten
Tlf: 64 83 19 20 - Fax:64 83 19 21
- post@trimax.no