Med QuikRuler får du regnet ut flater, løpemeter samt telling av antall like raskt og nøyaktig som med SpeedyCalc på PC.

Mens SpeedyCalc viser alle massene på skjermen, har QuikRuler en LCD-skjerm. Dette gjør at QuikRuler kan benyttes uten å være tilkoblet en PC.

Kobler du QuikRuler til en PC, får du massene automatisk overført til mengdefeltet i ditt kalkulasjonsprogram eller regneark.

QuikRuler leveres med GTCO Roll-Up i formatene A2+, A1+ og A0.

PHqrsyst.jpg (11788 bytes)

Tilbake til SpeedyCalc


TriMax Teknisk Elektronikk AS
Postboks 167 - 2026 Skjetten
Tlf: 64 83 19 20 - Fax:64 83 19 21
- post@trimax.no