SPEEDYCALC ERSTATTES AV GEOMETRA


SpeedyCalc er kommet i ny versjon. Har du en eldre versjon enn 4.2 kan du oppgradere din gamle ved � ta kontakt. Les mer her.

SpeedyCalc er et masseberegningsverkt�y (ikke et "kalkulasjons- program") som gj�r at du raskt og n�yaktig f�r tatt ut/kontrollert masser fra tegning.
 

Klikk last ned video i menyen for bedre kvalitet p� video.
 

SpeedyCalc-verkt�yet best�r av et m�lebord, og et data- program.M�lebordene leveres i formater fra A3 til A0.

Priser fra. 10.950,- + mva. 
til 30.750,- + mva.

Eksempel: Sett m�lestokk p� tegning som skal masseberegnes. Plasser tegning p� digitaliseringsbordet, pek i rommets hj�rner og du f�r straks regnet ut gulvflate, veggflate, omkrets og volum.


N�r du har m�lt aktuelle rom velger du for eksempel veggflate og trykker Enter. Massen blir da automatisk overf�rt til ditt kalkulasjonsprogram eller regneark.

Kjenner du ikke m�lestokk p� tegningen finner SpeedyCalc denne for deg.

Fantastisk tidsbesparende for alle som masseberegner. SpeedyCalc erstatter kalkulator og reduksjonsstav. Du vil straks oppdage at du minst sparer 50% tid i arbeidet med masseberegning/kontroll.

Det kreves ingen oppl�ring eller datakunnskaper for � bruke SpeedyCalc. Du er i gang i l�pet av 10-15 minutter.


SpeedyCalc 4.2
Last ned Demo
Last ned Video
Hva sier brukerne?
Alternative m�lebord
Har du ikke PC?
Skjermbilder
SpeedyCalc oppgr.forsiden

 


TriMax Teknisk Elektronikk AS
Postboks 167 - 2026 Skjetten
Tlf: 64 83 19 20 - Fax: 64 83 19 21 - post@trimax.no 

 

 

 

 

 

 

 

Hit Counter